Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

buffyrulez
Life, the universe, and everything
buffyrulez

November 03 2017

buffyrulez
7937 d075
buffyrulez

November 01 2017

buffyrulez
buffyrulez
1994 fc6a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
buffyrulez
Sunset colors
buffyrulez
Lake Nydala
buffyrulez
5184 917c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll

October 16 2017

buffyrulez
5900 3c27
Reposted fromzciach zciach viakapitandziwny kapitandziwny
buffyrulez
8650 9bfd 500
Reposted fromrandoom randoom viasofast sofast
buffyrulez
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viasixandnine sixandnine
buffyrulez
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKing-Karl King-Karl

October 15 2017

buffyrulez
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll

October 13 2017

buffyrulez

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaoll oll
buffyrulez
1657 54b8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaKaBoom KaBoom
0907 49f4 500
Reposted fromquadruplegay quadruplegay viabananaapple bananaapple
buffyrulez
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaoll oll

October 11 2017

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamakeup makeup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl